Kontrole

Kontrole

Kontrola Śl.P.WIS 2015

Kontrola  - ocena stanu sanitarnego. Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. 13 kwietnia 2015 r. [...]

Kontrola ZUS 2014

Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - zgodnie z upoważnieniem. 6 listopada 2014 r. [...]

Kontrola planowa

Kontroli planowa w zakresie realizacji przez publiczne placówki doskonalenia nauczycieli zadań polegających na organizowaniu i prowadzeniu doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie wynikającym z kierunków polityki oświatowej państwa, [...]

Ocena pracy dyrektora

Kontrola Kuratorium Oświaty w Katowicach w dniu 5.11. 2014 przeprowadzona przez Wydział Rozwoju Edukacji [...]

Kontrola szkolenia obszar 2 temat 4 /2011

Rodzaj kontroli zewnętrzna Termin kontroli 2011-11-29 Przedmiot kontroli kontrola szkolenia obszar 2 temat 4 /2011 Podmiot kontrolujący Kuratorium Oświaty w Katowicach [...]

Regulaminy, księga zarządzeń dyrektora/2011

Rodzaj kontroli zewnętrzna Termin kontroli 2011-12-19 Przedmiot kontroli regulaminy, księga zarządzeń dyrektora/2011 Podmiot kontrolujący Urząd Miasta Częstochowy [...]

Warunki BHP/2012

Rodzaj kontroli zewnętrzna Termin kontroli 2012-05-23 Przedmiot kontroli Warunki BHP/2012 Podmiot kontrolujący Urząd Miasta Częstochowy [...]

Kontrola realizacji kursu kwalifikacyjnego/2013

Rodzaj kontroli zewnętrzna Termin kontroli 2013-06-15 Przedmiot kontroli kontrola realizacji kursu kwalifikacyjnego/2013 Podmiot kontrolujący Kuratorium Ośwaty w Katowicach [...]

Kontrola bieząca stanu sanitarno-epidemilogicznego/2013

Termin kontroli 2013-03-18 Przedmiot kontroli kontrola bieząca stanu sanitarno-epidemilogicznego/2013 Podmiot kontrolujący Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny [...]

Kontrola postępowania z dokumentacją/2012

Rodzaj kontroli zewnętrzna Termin kontroli 2012-12-07 Przedmiot kontroli kontrola postępowania z dokumentacją/2012 Podmiot kontrolujący Archiwum Państwowe w Częstochowie [...]

kontrola organizacji kursu kwalifikacyjnego/2012

Rodzaj kontroli zewnętrzna Termin kontroli 2012-06-08 Przedmiot kontroli kontrola organizacji kursu kwalifikacyjnego/2012 Podmiot kontrolujący Kuratorium Oświaty w Katowicach [...]

Kontrola szkolenia obszar nr 2 temat nr 7/2012

Rodzaj kontroli zewnętrzna Termin kontroli 2012-10-23 Przedmiot kontroli Kontrola szkolenia obszar nr 2 temat nr 7/2012 Podmiot kontrolujący Kuratorium Oświaty w Katowicach [...]

Kontrola rezalizacji zadań edukacyjnych za 2011 r.

Rodzaj kontroli zewnętrzna Termin kontroli 2012-08-20 Przedmiot kontroli Kontrola rezalizacji zadań edukacyjnych za 2011 r. Podmiot kontrolujący Kuratorium Oświaty w Katowicach [...]

metryczka